CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

Cơ cấu giải thưởng chung cuộc dành cho mỗi khối lớp 1, 2, 3, 4 và 5 lần lượt bao gồm:

  • 01 GIẢI NHẤT: tổng giá trị giải thưởng lên đến gần 60 triệu đồng
  • 01 GIẢI NHÌ: tổng giá trị giải thưởng lên đến gần 30 triệu đồng
  • 01 GIẢI BA: tổng giá trị giải thưởng lên đến gần 20 triệu đồng
  • 10 GIẢI KHUYẾN KHÍCH: tổng giá trị giải thưởng lên đến gần 8 triệu đồng

Quà tặng dành cho 500 thí sinh lọt vào Vòng Chung kết: mỗi phần quà trị giá lên đến 1,5 triệu đồng

Ngoài ra, tất cả các thí sinh tham gia cuộc thi sẽ nhận được phần quà trị giá 700,000 đồng

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NHÀ TÀI TRỢ

TƯ DUY TỐT LÀ NỀN TẢNG CHO TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG

Mathnasium Vietnam 2017 | All rights Reserved