STEM – XU HƯỚNG GIÁO DỤC HIỆN ĐẠI

STEM – XU HƯỚNG GIÁO DỤC HIỆN ĐẠI

STEM đang trở thành xu hướng giáo dục hiện đại trên thế giới, đặc biệt là tại các nước phát triển. Giáo dục STEM vận dụng phương pháp học tập chủ yếu dựa trên thực hành và các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, vì vậy giúp học sinh phát triển toàn diện bản thân.

STEM là gì?

STEM là viết tắt của Khoa học (Science), Công nghệ (Technology), Kỹ thuật (Engineering), và Toán học (Mathematics). STEM về bản chất được hiểu là trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng cần thiết liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật  và toán học.

Các kiến thức và kỹ năng này (gọi là kỹ năng STEM) phải được tích hợp, lồng ghép và bổ trợ cho nhau giúp học sinh không chỉ hiểu biết về nguyên lý mà còn có thể áp dụng để thực hành và tạo ra được những sản phẩm trong cuộc sống hằng ngày. Từ đó khuyến khích các em có định hướng tốt hơn khi chọn chuyên ngành cho các bậc học cao hơn và sự chắc chắn cho cả sự nghiệp về sau, giúp các em có sự định hướng tương lai cụ thể, lựa chọn nghề nghiệp tương thích  rõ ràng theo đúng năng lực riêng của từng em.

STEM: sáng tạo cho trẻ và đổi mới tư duy phụ huynh

Những học sinh học theo cách tiếp cận giáo dục STEM đều có những ưu thế nổi bật như kiến thức khoa học, kỹ thuật, công nghệ và toán học chắc chắn; khả năng sáng tạo; tư duy logic; hiệu suất học tập và làm việc vượt trội và có cơ hội phát triển các kỹ năng mềm toàn diện hơn trong khi không hề gây cảm giác nặng nề, quá tải đối với học sinh. Giáo dục STEM luôn đề cao phương pháp học qua thực hành và để làm điều này thì phụ huynh cần tham gia cùng trẻ, chính vì thế phụ huynh rất cần biết, hiểu về giáo dục STEM.

Tại các nước phát triển như Mỹ, Hàn Quốc, Phần Lan, Nhật, Hồng Kông, Singapore, giáo dục STEM đã được ứng dụng phổ biến và cũng đã đạt được những thành công nhất định. Trong đó, Mỹ coi giáo dục STEM như là một sự sống còn trong việc duy trì nguồn nhân lực sáng tạo chất lượng cao. Chúng ta đang sống trong thời đại mà sự hòa nhập giữa các quốc gia rất cao, trong đó bao gồm cả nhu cầu trao đổi công việc và nhân lực.  Trong bối cảnh đó đòi hỏi ngành giáo dục Việt Nam cần chuẩn bị cho học sinh những kỹ năng và kiến thức theo xu hướng toàn cầu này.

Hiện tại, Mathnasium đã trở thành đối tác chính thức của cộng đồng STEM tại Hoa Kỳ. Điều này chính là sự xác nhận về chất lượng của cộng đồng giáo dục dành cho phương pháp Toán tư duy Mathnasium.

Với những nỗ lực của mình, Mathnasium đã và đang mang đến cơ hội cho trẻ em Việt Nam tiếp cận với xu hướng giáo dục hiện đại một cách dễ dàng và thuận lợi hơn.

Comments are closed.

ĐĂNG KÝ KIỂM TRA MIỄN PHÍ