Tiểu học

Tiểu học

Chương trình tiểu học Mathnasium hình thành kỹ năng Tư duy logic và sáng tạo, rèn luyện nâng cao kiến thức Toán qua từng chủ đề, giúp các em ngày càng yêu thích môn Toán và giỏi Toán hơn.

Tại Mathnasium, chúng tôi hiểu rằng những kiến thức Toán và kỹ năng tư duy ở bậc tiểu học chính là nền tảng cho sự phát triển về tư duy của trẻ trong tương lai. Vì vậy, chương trình Tiểu học của chúng tôi tập trung giúp trẻ làm quen với những khái niệm Toán học từ mức độ đơn giản đến phức tạp.

Các chủ đề số học

Giúp trẻ hiểu được bản chất của các khái niệm về số tự nhiên, phân số, số thập phân, số phần trăm, thực hiện thành thạo các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, phát triển kỹ năng tính nhẩm, tính nhanh.các dạng toán, biết cách suy luận và phân tích vấn đề, từ đó phát triển kỹ năng tư duy số cho trẻ.

Các chủ đề hình học

Giúp trẻ nhận biết khái niệm và một số tính chất đơn giản của các hình trong môn hình học (hình học phẳng và không gian) đồng thời thực hành tính chu vi, diện tích, hay thể tích của các hình đó.

Ngoài chương trình toán với đầy đủ các kiễn thức cơ bản toán phổ thông theo chương trình Việt Nam, Mathnasium còn giúp học sinh tiếp cận với những kiến thức toán quốc tế như nhận dạng quy luật (Pattern) hay kỹ năng vẽ, đọc và phân tích các loại biểu đồ (Drawing, Reading and Interpreting graph)... Những dạng toán tại Mathnasium luôn gần gũi, gắn bó và mang tính vận dụng vào thực tiễn rất cao, chính vì vậy trẻ sẽ ghi nhớ các kiến thức đã học một cách hiệu quả.

ĐĂNG KÝ KIỂM TRA MIỄN PHÍ