Bài tập minh họa tiểu học

Bài tập minh họa tiểu học

fill-mathĐiền số vào các hình còn trống sao cho cân thăng bằng, biết rằng những hình giống nhau mang những số giống nhau, những hình khác nhau thì mang các số khác nhau. Chili Pizza có chính sách giá đặc biệt: 20 đô-la cho cái pizza đầu tiên, 10 đô-la mỗi cái cho 3 cái tiếp theo, từ cái thứ năm giá chỉ còn 8 đô-la. Hỏi với 100 đô-la thì có thể mua được nhiều nhất bao nhiêu bánh pizza?
fill2  fill4
Vườn nhà cô Marina có 150 cây ăn quả. Biểu đồ bên dưới cho biết tỉ số phần trăm của từng loại cây. Hãy tính có bao nhiêu cây mỗi loại?
 fill3

ĐĂNG KÝ KIỂM TRA MIỄN PHÍ