Nội dung chương trình tiểu học

Nội dung chương trình tiểu học

2 Numbers and Operations- Số và các phép toán
Hiểu bản chất các khái niệm về số tự nhiên, phân số, số thập phân, số phần trăm. Thực hiện thành thạo các phép tính cộng, trừ, nhân, chia. Phát triển kỹ năng tính nhẩm, tính nhanh.
3 Geometry - Hình học
Nhận biết khái niệm và một số tính chất đơn giản của các hình trong môn hình học (hình học phẳng và không gian). Thực hành tính chu vi, diện tích, hay thể tích của các hình đó.
4 Measurement - Đo lường
Nắm vững và sử dụng thành thạo các đơn vị đo lường như: đơn vị đo thời gian, độ dài, diện tích, thể tích, khối lượng, dung tích và tiền tệ.
5 Pre-Algebra - Tiền đại số
Thành thạo các bài toán “tìm x”. Tính giá trị các biểu thức. Sử dụng biểu đồ để so sánh dữ liệu, tìm ra quy luật để biểu diễn các số theo thứ tự logic.
6
Data analysis and Statistic - Phân tích dữ liệu và tính xác suất
Vẽ biểu đồ, phân tích các dữ liệu, suy luận để đưa ra đáp án cũng như tìm ra các quy luật logic. Giải các bài toán đơn giản về tính xác suất.
7 Problem solving - Giải toán có lời văn
Rèn luyện các bước gồm: Chia vấn đề thành những phần nhỏ, đơn giản hơn, rồi phân tích, giải toán, kiểm tra và đánh giá.

 

ĐĂNG KÝ KIỂM TRA MIỄN PHÍ